Dual Thread VPS I

 • דגם מעבדים E5-2620
 • כפול ליבות CPU
 • זיכרון 512MB
 • דיסק קשיח 15GB
 • דגםSAS 600GB 15K
 • RAID 1 מראה
 • 1Gbps
 • ממשק לאתחול
 • Directadmin חינם
 • Cpanel בתוספת
 • NodeJS Server
 • מאוחסן באמסטרדם
 • IBM Datacenterזמין באמסטרדם
 • הזמן עכשיו

  Dual Thread VPS II

 • דגם מעבדים E5-2620
 • כפול ליבות CPU
 • זיכרון 1024MB
 • דיסק קשיח 30GB
 • דגםSAS 600GB 15K
 • RAID 1 מראה
 • 1Gbps
 • ממשק לאתחול
 • Directadmin חינם
 • Cpanel בתוספת
 • NodeJS Server
 • מאוחסן באמסטרדם
 • IBM Datacenterזמין באמסטרדם
 • הזמן עכשיו

  Quad Thread VPS III

 • דגם מעבדים E5-2620
 • מרובע ליבות CPU
 • זיכרון 2048MB
 • דיסק קשיח 50GB
 • דגםSAS 600GB 15K
 • RAID 1 מראה
 • 1Gbps
 • ממשק לאתחול
 • Directadmin חינם
 • Cpanel בתוספת
 • NodeJS Server
 • מאוחסן באמסטרדם
 • IBM Datacenterזמין באמסטרדם
 • הזמן עכשיו

  Quad Thread VPS IV

 • דגם מעבדים E5-2620
 • מרובע ליבות CPU
 • זיכרון 3512MB
 • דיסק קשיח 70GB
 • דגםSAS 600GB 15K
 • RAID 1 מראה
 • 1Gbps
 • ממשק לאתחול
 • Directadmin חינם
 • Cpanel בתוספת
 • NodeJS Server
 • מאוחסן באמסטרדם
 • IBM Datacenterזמין באמסטרדם
 • הזמן עכשיו

  שרתים וירטואלים מנוהלים באירופה


  *מפת תשתית האירוח

  שרתים וירטואלים, מהירים , יציבים וגמישים

  משאבי זכרון מובטחים
  מערך שרתים איכותי בחוות השרתים באמסטרדם עם ניתוב ישיר אל ספקיות האינטרנט בישראל
  השרתים והתשתית נהנים מביטוח לכשלים והחלפה מיידית של רכיבים בעת אבחון מערכת
  בכל שרת זוג מעבדים לפחות מדגם E5-2620
  דיסקים קשיחים SAS 15K RPM 600GB
  RAID 1 ליתירות
  חיבור 1GBPS פרטי
  כל שרת וירטואלי מקבל לוח בקרה ללא תוספת תשלום מסוג דירקטאדמין
  במעמד ההזמנה ניתנת תמיכה בהעברת אתרים ושמות דומין עד להטמעה מלאה
  ניהול מלא כלול לחץ לפרטים נוספים

  טכנולוגית vSWAP

  ה vSWAP מהווה הכפלת זכרון אוטומטית לכל החבילות הוירטואליות
  לדוגמא שרת עם חצי גיגה זכרון , מקבל בפועל גישה לגיגה שלם לשימוש ללא הגבלה

  עובר\ת מחברת אחסון אחרת?

  מודאג\ת מתאימות גרסאות בעת ההעברה?
  פתח\י כרטיס תמיכה - וציינו את פרטי הגישה לניהול האתר
  אנו נבצע בדיקות תאימות, ונבנה עבור אתרך סביבת אירוח אופטימלית