הגנות באחסון שיתופי מקומי

להלן מחירי שירות ארבור:
להתקפות רוחב פס עד 3 גיגה: 40 שקלים לחודש בלבד - להתקפות רוחב פס עד 5 גיגה: 80 שקלים לחודש בלבד
להתקפות רוחב פס עד 4 גיגה: 60 שקלים לחודש בלבד - להתקפות רוחב פס עד 40 גיגה: 100 שקלים לחודש בלבד
*רוחב פס ההתקפות אינן מוגבלות עד ארבעים גיגה כלומר ההגנה אינה נעצרת במידה ועברתם את מיגבלות החבילה שלכם
במידה וההתקפות אינן פוסקות ומעל לגובה החבילה שרכשתם אנו ניידע אתכם ונמליץ על חבילה מתאימה
את השירות הזה ניתן להוסיף במהלך הזמנת החבילה עצמה באתר

הגנות בשרתים וירטואליים בישראל - מקומי

להלן מחירי שירות ארבור:
להתקפות רוחב פס עד 5 גיגה: 100 שקלים לחודש בלבד - להתקפות רוחב פס עד 10 גיגה: 150 שקלים לחודש בלבד
להתקפות רוחב פס עד 10 גיגה: 150 שקלים לחודש בלבד - להתקפות רוחב פס עד 40 גיגה: 300 שקלים לחודש בלבד
*רוחב פס ההתקפות אינן מוגבלות עד ארבעים גיגה כלומר ההגנה אינה נעצרת במידה ועברתם את מיגבלות החבילה שלכם
במידה וההתקפות אינן פוסקות ומעל לגובה החבילה שרכשתם אנו ניידע אתכם ונמליץ על חבילה מתאימה
את השירות הזה ניתן להוסיף במהלך הזמנת החבילה עצמה באתר

הגנות בשרתים ייעודיים בישראל - מקומי

להלן מחירי שירות ארבור:
להתקפות רוחב פס עד 3 גיגה: 150 שקלים לחודש בלבד - להתקפות רוחב פס עד 10 גיגה: 800 שקלים לחודש בלבד
להתקפות רוחב פס עד 5 גיגה: 300 שקלים לחודש בלבד - להתקפות רוחב פס עד 20 גיגה: 1000 שקלים לחודש בלבד
*רוחב פס ההתקפות אינן מוגבלות עד ארבעים גיגה כלומר ההגנה אינה נעצרת במידה ועברתם את מיגבלות החבילה שלכם
במידה וההתקפות אינן פוסקות ומעל לגובה החבילה שרכשתם אנו ניידע אתכם ונמליץ על חבילה מתאימה
את השירות הזה ניתן להוסיף במהלך הזמנת החבילה עצמה באתר

הגנות לשרתים חיצוניים וירטואליים, ייעודיים, אחסון שיתופי

המחירים בחבילות הינם לשרת וירטואלי עם מערכת הסקויד מותקנת עליו, יש לשלם תוספת לשירותי חומת האש - להלן מחירי שירות ארבור:
להתקפות רוחב פס עד 3 גיגה: 150 שקלים לחודש בלבד - להתקפות רוחב פס עד 10 גיגה: 800 שקלים לחודש בלבד
להתקפות רוחב פס עד 5 גיגה: 300 שקלים לחודש בלבד - להתקפות רוחב פס עד 20 גיגה: 1000 שקלים לחודש בלבד
לחץ לפרטים נוספים